Jak wygląda nadanie przesyłki w Punkcie DPD Pickup Piła?


- Przesyłkę taką należy przynieść do punktu. Powinna być ona już zapakowana oraz zabezpieczona;
nie mogą z niej wystawać żadne przedmioty,
nie może mieć ostrych krawędzi, nie może być brudna lub grozić zabrudzeniem lub uszkodzeniem innych paczek.
Paczka taka nie może składać się z kilku sklejonych ze sobą paczek.
Nie może również zawierać w sobie towarów zabronionych do przewozu krajowego i międzynarodowego.

Paczka powinna mieć również kształt prostopadłościanu i musi być zapakowana w karton. Jeżeli ma ona kształt okrągły,
czy też ma nieregularne kształty i nie jest prostopadłościanem,
brana jest pod uwagę jako paczka niestandardowa - co skutkuje dopłatą do wysyłki wg cennika DPD.

- Przesyłka zostaje zważona oraz zmierzona. Jeżeli przekracza maksymalne możliwe wymiary/wagę
lub w inny sposób nie jest zgodna z regulaminem, nie zostanie ona przyjęta.

*W punkcie nadawania paczek kurierskich (na adres) DPD Pickup Piła nadać można jedynie paczki: Paczki/palety przekraczające ww. wymiary nadane mogą zostać jedynie poprzez kontakt z DPD: (+18) 22 577 58 58 / 801 400 373

*W punkcie nadawania paczek kurierskich (odbiór osobisty w punkcie) DPD Pickup Piła nadać można jedynie paczki:

- Jeżeli wszystko jest w porządku, należy podać pracownikowi dane nadawcy (osoby, która nadaje aktualnie nadawaną paczkę) oraz odbiorcy (osoba, która odbiera aktualnie nadawaną paczkę). Na podstawie podanych informacji wydrukowany zostaje list przewozowy, który po zatwierdzeniu poprawności informacji przez nadawcę*, zostaje naklejony na paczkę.

- Po uiszczeniu płatności (możliwa jest jedynie płatność gotówką), wydrukowane zostaje potwierdzenie nadania przesyłki. W przypadku, gdy nadawca jest firmą, potwierdzenie to jest zarówno fakturą VAT. Jeszcze tylko podpis i gotowe! Przesyłka została wysłana.

*DPD Pickup Piła nie ponosi odpowiedzialności za podanie/zaakceptowanie złych danych przez nadawcę przesyłki.

INNĄ METODĄ nadania przesyłki Pickup jest nadanie jej online. Jak to przebiega?- Wystarczy wejść na stronę DPD >> wypełnij online.

- Wypełnij formularz w domu (wymiary, wagę oraz zawartość podaj zgodnie z rzeczywistością. Jeżeli parametry podane w formularzu będą różnić się od tych rzeczywistych, przesyłka wróci do nadawcy na jego koszt i może skutkować karą pieniężną. Punkt nadania paczek kurierskich DPD Piła Pickup nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wpisanie danych przez nadawcę), opłać przesyłkę przelewem, następnie wydrukuj list przewozowy oraz potwierdzenie przekazania paczki i przyjdź do wybranego punktu Pickup. Bez tych dokumentów Twoja przesyłka nie zostanie przyjęta.

- Twój list przewozowy zostanie zeskanowany, a Ty dostaniesz potwierdzenie nadania przesyłki w postaci kartki z numerem, pod którym będziesz mógł śledzić swoją paczkę.Na czym polega nadanie paczki do odbioru w punkcie?
- Nadanie takiej paczki nie różni prawie się niczym od zwykłego nadania w Punkcie nadania paczek kurierskich DPD Pickup Piła. Jedyną różnicą jest to, iż jako dane odbiorcy nie podajemy jego adresu, a wybrany punkt Pickup, do którego dostarczona zostanie przesyłka. Tutaj znajduje się spis wszystkich takich punktów znajdujących się na terenie Polski. Jedyne dane, jakich potrzebujemy to imię oraz nazwisko odbiorcy i jego nr telefonu. *Podczas nadawania paczek kurierskich (odbiór osobisty w punkcie) DPD Pickup Piła nadać można jedynie paczki: - Wtedy, po dostarczeniu przesyłki do wybranego punktu, na numer telefoniczny odbiorcy wysyłany zostaje sms z kodem służącym do odbioru paczki. Paczka taka "czeka" na odbiorcę przez tydzień. Jeśli w tym czasie nie zostanie odebrana, wraca ona do nadawcy na jego koszt. Odbiorca, aby móc odebrać paczkę, musi mieć przy sobie dowód potwierdzający jego tożsamość oraz kod odbioru. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, paczka zostaje wydana odbiorcy.Jakie są opłaty za przesyłkę?- Opłata za przesyłkę wyliczana jest przez system na podstawie wagi rzeczywistej oraz gabarytowej, a sama cena zależy właśnie od wagi oraz ewentualnych usług dodatkowych, takich jak:
 1. Ubezpieczenie (opłaty wg cennika),
 2. Odbiór w punkcie Pickup,
 3. Przesyłka niestandardowa - czyli paczka, która nie spełnia wymagań co do kształtu (opłaty wg cennika),
 4. Przesyłka za pobraniem (opłaty wg cennika),
 5. DPD 9:30 - czyli doręczenie przesyłki do 9:30 (opłaty wg cennika),
 6. DPD 12:00 - czyli doręczenie przesyłki do 12:00 (opłaty wg cennika),
 7. DPD na godzinę - czyli doręczenie przesyłki na określoną godzinę (nie wcześniej niż 9:30) - (opłaty wg cennika),
 8. SOBOTA - czyli doręczenie przesyłki na sobotę (dotyczy wyłącznie paczek nadawanych w piątek, jednak musi zostać nadana przed przyjazdem kuriera odbierającego paczki z punktu nadania przesyłek kurierskich Piła) - (opłaty wg cennika),
 9. Doręczenie do rąk własnych (opłaty wg cennika),
 10. Opłata za wagę gabarytową (opłaty wg cennika).Co to jest waga gabarytowa?- Paczka uznawana jest za gabaryt, gdy jej waga gabarytowa, liczona według wzoru: wysokość (w cm) x długość (w cm) x szerokość (w cm)/6000 przekracza wagę 31,5 kg. Wtedy, za każdy rozpoczęty kilogram powyżej max. wagi, obowiązuje dopłata (opłaty wg cennika).

Jakie są czasy doręczeń przesyłek kurierskich w punkcie DPD Pickup Piła?- W przypadku przesyłek krajowych w sieci PICKUP przewidywany termin doręczenia przesyłki to następny dzień roboczy, jednakże gwarantowany to pięć dni roboczych. W przypadku przesyłek międzynarodowych w serwisie drogowym w sieci PICKUP termin doręczenia uzależniony jest od kraju odbiorcy, jednakże gwarantowany termin to doręczenie w ciągu siedmiu dni roboczych. - Paczki nadane w sobotę i święta oraz nadane po godzinie odbioru paczek z danego punktu wysyłane są do dalszej dystrybucji w następnym dniu roboczym.Chcę zamówić kuriera do domu.- W takim wypadku należy skontaktować się z punktem obsługi klienta DPD pod nr: (+18) 22 577 58 58 lub 801 400 373 i postępować wg instrukcji konsultanta.Chcę sprawdzić co stało się z moją przesyłką.- Jako punkt nadania i odbioru paczek kurierskich DPD Piła Pickup, nie posiadamy informacji o statusie przesyłki, ani nie mamy dostępu do innych danych dotyczących kurierów/usług kurierskich. Jeżeli śledzisz swoją przesyłkę, a na ekranie widnieje informacja, iż przesyłka znajduje się w Oddziale DPD w Pile, prosimy kontaktować się bezpośrednio z oddziałem pod nr tel: NUMER ODDZIALU W PILE. - W każdym innym przypadku należy kontaktować się z linią wsparcia DPD: (+18) 22 577 58 58 lub 801 400 373.Muszę skontaktować się z kurierem.- Gdy istnieje potrzeba uzyskania numeru kontaktowego do kuriera dpd/zgłoszenia informacji kurierowi dpd, gdy potrzebna jest informacja, w jakich godzinach zostanie dostarczona przesyłka i innych tego typu kwestiach, należy kontaktować się z linią wsparcia DPD: (+18) 22 577 58 58 lub 801 400 373.


W jaki sposób miejsce nadania i odbioru przesyłki kurierskiej wpływa na czas jej dostarczenia?- Nie wpływa na to w żaden sposób. Czy zostanie ona nadana przez punkt DPD Pickup kurierem z Piłago, Warszawy, Gdyni, Poronina, Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska, Nowego Targu czy z innych punktów nadania przesyłek kurierskich na Podhalu, należących do sieci DPD Pickup, czas jej dostarczenia będzie taki sam. W przypadku przesyłek krajowych jest to zazwyczaj następny dzień roboczy (od dnia, w którym paczka została odebrana przez kuriera DPD). W przypadku przesyłek międzynarodowych termin doręczenia określony jest w cenniku, jednakże gwarantowany termin to doręczenie w ciągu siedmiu dni roboczych. Więcej informacji na temat przesyłek międzynarodowych w tym punkcie: zasady nadawania paczek zagranicznych.


Co, jeśli podczas nadawania paczki nie będę przestrzegał regulaminu?- Jeżeli paczka nie spełnia wymagań dotyczących zawartości/wagi/wymiarów/sposobu pakowania lub innych wymogów zawartych w regulaminie DPD, jako punkt DPD Pickup mamy prawo odmowy przyjęcia paczki. Regulaminy i zasady pakowania paczek można pobrać stąd. - Jeżeli jednak nadawca nalega, aby nadać paczkę pomimo wszystko, musi liczyć się z tym, iż kurier DPD odbierający przesyłkę z naszego punktu w Pile, również może odmówić przyjęcia paczki (wtedy nadawca ma obowiązek odebrać ją osobiście z punktu, w którym ją nadał) lub w najgorszym wypadku, paczka taka może zostać odrzucona przez najbliższy oddział DPD, do którego zostanie dostarczona. Wtedy taka przesyłka zostaje zwrócona nadawcy na jego koszt (bez zwrotu kosztów, które poniósł podczas nadawania paczki). Naraża to również nadawcę na kary pieniężne.


Jakie są zasady nadawania paczek zagranicznych?- Przesyłki takie muszą spełniać wymagania identyczne z paczkami kurierskimi krajowymi. W przeciwnym wypadku nadawca może ponieść konsekwencje zawarte w ww. punkcie oraz opisane w regulaminach DPD, które można pobrać stąd. - Przesyłki takie mają okrojoną ilość usług dodatkowych, w porównaniu do przesyłek kurierskich krajowych. Usługi, jakie można dodatkowo wybrać nadając przesyłkę kurierską międzykrajową w punkcie DPD Piła Pickup:


 1. Ubezpieczenie (opłaty wg cennika),
 2. Odbiór w punkcie Pickup,
 3. Przesyłka niestandardowa - czyli paczka, która nie spełnia wymagań co do kształtu (opłaty wg cennika).
Do każdego Państwa czas, w jakim przesyłka kurierska zostanie dostarczona, różni się. Szczegóły w cenniku.* *Liczba dni liczona jest od 0 - czyli paczka, której czas dostarczenia opisany jest jako 2 dni, liczona będzie jako 3 dni. Zaś dniem 0 jest dzień, w którym paczka została przez kuriera odebrana z punktu. O informację, kiedy paczka zostanie odebrana przez kuriera DPD, należy pytać w danym punkcie Pickup.


Czy mogę nadać paczkę do Stanów Zjednoczonych?- Niestety nie. DPD swoje usługi kurierskie świadczy tylko na terenie krajów europejskich.


Czy jest możliwość zapakowania paczki na miejscu?- Tak. W punkcie nadania przesyłek kurierskich w Pile istnieje taka możliwość. Na miejscu można tanio zakupić wytrzymałe firmowe kartony oraz dodatkowo taśmę klejącą/folię stretch/folię bąbelkową. Za darmo pomożemy zapakować Twoją paczkę.
- Dla mniejszych/płaskich przesyłek o max. formacie A4, oferujemy darmowe koperty firmowe - tekturowe oraz foliowe.
- Niestety, nadawcom większych przesyłek nie gwarantujemy możliwości zakupienia odpowiadającego wymiarom paczki kartonu.Jak inaczej mogę zapakować przesyłkę?- Przesyłka może zostać zapakowana jedynie w karton. Nie przyjmujemy paczek w reklamówkach, workach, owiniętych jedynie folią i innych tego typu.


W jakich godzinach kurier odbiera przesyłkę?- Kurier Piła (Punkt DPD Pickup Piła), odbiera paczki do godz. 1200. Paczki nadane przed tą godziną zostaną odebrane tego samego dnia i przekazane do doręczenia następnego dnia roboczego. Paczki nadane po odjeździe kuriera dpd zostaną przez niego odebrane następnego dnia roboczego, a przekazane do doręczenia w kolejnym dniu roboczym.


Czy w punkcie DPD Pickup Piła istnieje możliwość płatności kartą?- Niestety nie. W punkcie Dpd Piła obowiązuje wyłącznie płatność gotówką, jednak w najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie takiej możliwości.


Czy mogę wysłać paczkę na palecie?- Punkt DPD Piła Pickup nie odbiera paczek na palecie. Aby taką przesyłkę nadać, należy kontaktować się bezpośrednio z DPD pod nr: (+18) 22 577 58 58 lub 801 400 373 i postępować zgodnie ze wskazówkami konsultanta.


Czy mogę wysłać części samochodowe?- Tak, o ile nie przekraczają maksymalnych dozwolonych wymiarów i są zapakowane w karton oraz w żaden sposób nie są niezgodne z zasadami usług kurierskich DPD Piła. Wszystkie regulaminy i informacje na temat poprawnego pakowania znajdują się tutaj.


Czy przed punktem Dpd Piła znajduje się parking?- Tak, przed punktem nadawania przesyłek kurierskich w Piła znajduje się darmowy parking dla klientów.


Jak do Was dojechać?KLIKNIJ aby zobaczyc nas na mapie


Dodatkowe informacje:- Punkt DPD Piła Pickup znajduje się w Pile: Kilińskiego 2/U5, 64-920. - Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00
- Informacje na temat nadawania przesyłek pod nr tel: 507 507 553
- Informacje o statusie przesyłki pod nr tel: 519 187 959
- Pozostałe informacje na temat paczek/kurierów i innych oraz zamówienie kuriera pod nr tel: (+18) 22 577 58 58 lub 801 400 373
- Oficjalna strona DPD Polska: www.dpdpickup.pl oraz www.dpd.com.pl.
 • Informacje o statusie Twojej przesylki
 • +48 22 577 55 55

 • Jak nadac przesylke
 • 801 400 373
 • Oficjalny kurier DPD Piła©
 • Godziny Otwarcia
 • Pn-Pt 8.00 - 17.00

 • Kilińskiego 2/U5
 • 64-920, Piła
 • (Drogeria Nocanka)